piątek, 4 listopada 2016

Resuscytacja osób dorosłych oraz automatyczna defibrylacja zewnętrzna - BLS

Intencją algorytmu resuscytacji u osób dorosłych jest przedstawienie poszczególnych kroków w sposób logiczny i zwięzły tak aby były łatwo do nauczenia, zapamiętania i wykonania przez każdą osobę udzielającą pomocy.

Algorytm postępowania w zatrzymaniu krążenia dla osób dorosłych.Postępowanie u dorosłych z niedrożnością dróg oddechowych spowodowaną ciałem obcym.

PAMIĘTAJ NIC NIE ZASTĄPI PRAKTYCZNEGO SZKOLENIA !


Film instruktażowy.


Oglądaj, klikaj i sprawdź, czy wiesz, jak uratować życie. 

źródło: ERC 2015

Art dodany w myśl wytycznych ERC "Wykorzystanie mediów społecznościowych w celu rozpowszechniania informacji na szerszą skalę i podczas kampanii społecznych mających przynieść zmiany.

Podsumowując technologia i media społecznościowe są potężnymi wektorami implementacji i wdrażania zmian. Należy zachęcać do ich rozwoju i wykorzystywania a także analizy aby ocenić ich rzeczywisty wpływ na przeżywalność. Należy zachęcać do wykorzystywania każdej technologii która może przyśpieszyć podejmowanie RKO przez świadków zatrzymania krążenia i umożliwić szybki dostęp do nabliższczego AED. Wykorzystanie mediów społecznościowych może okazać się korzystne dla wdrożenia szybkiej odpowiedzi na pozaszpitalne zatrzymanie krążenia" 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz