czwartek, 28 listopada 2019

Czy przy przedawkowaniu benzodiazepin podawać "odrtutkę" Flumazenil ?

📣🚑 No właśnie jak to jest z tym Flumazenilem ? Czy przy przedawkowaniu benzodiazepin podawać czy nie podawać ? 


➡️ W różnych nowych publikacjach jak i w wytycznych ERC czy w pubmedzie można przeczytać że odchodzi się od podawania (drogiego) flumazenilu - okazuje się że robi więcej złego niż dobrego - oczywiście zależnie od stanu klinicznego pacjenta - oczywiście nie dajmy się zwariować dlatego przytoczę pubmed jak i przykład z jednej z nowych publikacji PZWL Wydawnictwo Lekarskie

🔴 PUBMED (2019):

"Ogólnie rzecz biorąc, pacjenci, którzy przedawkowali same benzodiazepiny, rzadko mają znaczną śmiertelność. Problem powstaje, gdy dana osoba spożyła alkohol lub inne nielegalne narkotyki. 

W większości izolowanych przypadków przedawkowania benzodiazepin skuteczne może być leczenie podtrzymujące. U niektórych pacjentów może rozwinąć się rabdomioliza i aspiracyjne zapalenie płuc. 

Ogólnie rzecz biorąc, stosowanie flumazenilu w leczeniu przedawkowania benzodiazepin zmniejsza się, ponieważ lek może wyrządzić więcej szkody niż pożytku."

🔴 ERC 2015:

"Flumazenil, kompetycyjny antagonista benzodiazepin, powinien być używany jedynie do odwrócenia sedacji spowodowanej benzodiazepinami, jeśli w wywiadzie nie wystepują drgawki lub ryzyko ich wystąpienia. 

U pacjentów uzależnionych od benzodiazepin lub przy zatruciu mieszanym benzodiazepinami i lekami mogącymi potencjalnie powodować drgawki, takimi jak trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, odwrócenie działania benzodiazepin za pomocą flumazenilu może się wiązać z dużą toksycznością i wystąpieniem drgawek, zaburzeń rytmu serca, spadku ciśnienia tętniczego i zespołu z odstawienia. 

Nie zaleca się rutynowego stosowanie flumazenilu u pacjentów znajdujących się w stanie śpiączki po przedawkowaniu benzodiazepin."

🔴 CYTOWANY FRAGMENT PUBLIKACJI (2019):

"Znalezienie obok nieprzytomnego pacjenta pustych opakowań po dowolnej benzodiazepinie. Mózg: "mamy przyczynę". Stawiamy rozpoznanie : zatrucie benzodiazepinami. Analiza : wszystko pasuje. Decydujemy się na podanie flumazenilu, Niestety po jego podaniu dochodzi do stanu padaczkowego, zaburzeń rytmu serca, spada saturacja..

Zatrzymajmy tą scenę i cofnijmy się do chwili postawienia diagnozy. Pod łóżkiem pacjenta/w koszu/pod poduszką obojętnie były bo wiem puste opakowania po np amitryptylinie która należy do trójcyklicznych leków antydepresyjnych. 

Zatrucia mieszane benzodiazepin z lekami trójcyklicznymi antydepresyjne stanowią bezwzględne przeciwwskazanie do podania flumazenilu ze względu na ryzyko wystąpienia opornego na leczenie stanu padaczkowego (pomijając fakt że podanie flumazenilu w przypadku wydolnego pacjenta nie jest dobrym pomysłem)"

Coraz częściej pacjentów przyjmuje w tym samym momencie benzodiazepiny i leki trójcykliczne antydepresyjne przepisane przez lekarzy pierwszego kontaktu jak i specjalistów - warto zwrócić na to uwagę w postępowaniu przedszpitalnym. 

"🔴8,4% Wodorowęglan sodu (natrium bicarbonicum) odtrutka na zatrucie pierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi. (1mEq/ml, amp 20 ml)

✅Dawkowanie:

➡️Dorośli: 1-2 mEq 8,4%wodorowęglanu sodu/kg m.c.i.v. jeśli nie uzyskano skrócenia QRS lub wzrostu ciśnienia tętniczego dawkę tę można powtórzyć po 3 - 5 min.

➡️Dzieci: dawkowanie jak u dorosłych, ale należy podawać roztwór 4,2% który otrzymuje się, rozcieńczając wyliczoną dawkę 8,4% wodorowęglanu sodu taką samą objętość 5% glukozy. Lek podawać wolno w tempie 1 mEq.min"

✅(2)Przykłady trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych.

➡️imipramina
➡️dezypramina
➡️klomipramina
➡️amitryptylina
➡️nortryptylina
➡️protryptylina
➡️doksepina
➡️dosulepina
➡️ofepramina
➡️opipramol (pramolan)
➡️pipofezyna
➡️noksyptylina"

źródła cytatów:

PUBMED (Ostatnia aktualizacja: 3 października 2019 r .): link bezpośredni do cytowanego fragmentu:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470180/

ERC 2015/ Zatrzymanie krążenia w sytuacjach szczególnych, str 212

PUBLIKACJA: Polowanie na goryle... czyli nieoczywista medycyna ratunkowa. str 49

8,4% Wodorowęglan sodu: Ostre zatrucia w praktyce Ratownika Medycznego, odtrutki, str. 54,

Z ratowniczym pozdrowieniem Kuba, :)