poniedziałek, 28 listopada 2016

Lista Objawów przydatnych w badaniu pacjenta przez Ratownika Medycznego.Objaw Babińskiego – ocena polega na drażnieniu bocznej powierzchni podeszwy stopy i w poprzek poduszki stopy (w kierunku palucha). Objaw będzie dodatni, gdy paluch stopy zgina się grzbietowo, a pozostałe palce przybierają wachlarzowate rozłożenie.


------------------------------------------------------------
Objaw Brudzińskiego – objaw oponowy; występuje jako objaw karkowy i łonowy. Badany jest poprzez przygięcie karku w kierunku mostka lub uciśnięcie spojenia łonowego. Objaw będzie dodatni, jeżeli wystąpi zgięcie kończyn dolnych.


------------------------------------------------------------
Próba Romberga – pacjent stoi wyprostowany ze złączonymi stopami oraz z rękoma opuszczonymi wzdłuż ciała przy oczach otwartych oraz zamkniętych. Próba będzie dodatnia, gdy u pacjenta pojawią się zaburzenia równowagi. Mogą być obecne zarówno przy otwartych, jak i zamkniętych oczach.


------------------------------------------------------------
Triada Cushinga – zespół objawów towarzyszących wzmożonemu ciśnieniu śródczaszkowemu; w skład triady wchodzą: bradykardia, nieregularny oddech, wzrost ciśnienia tętniczego.

------------------------------------------------------------
Objaw Kerniga – objaw oponowy; badany poprzez zgięcie kończyny dolnej w stawach biodrowym i kolanowym, następnie badający próbuje wyprostować kończynę w stawie kolanowym. Objaw ten jest dodatni podczas wystąpienia oporu podczas badania.


------------------------------------------------------------
Objaw Laseque’a – charakterystyczny dla rwy kulszowej. Oceniając objaw Laseque’a, należy pacjenta położyć płasko na plecach, a następnie badający podnosi kończynę dolną wyprostowaną w kolanie. Objaw będzie dodatni, gdy podczas
prostowania pojawi się ból.------------------------------------------------------------

Objaw Blumberga – objaw stwierdzany w badaniu przedmiotowym u chorych z ostrym zapaleniem
otrzewnej. Objaw charakteryzuje się brakiem bolesności lub słabo nasiloną bolesnością podczas delikatnego i powolnego wpuklania powłok brzusznych, z charakterystycznym wywołaniem ostrego, silnego bólu w momencie gwałtownego zwolnienia ucisku. Mechanizm patofizjologiczny objawu to bolesne rozklejanie się blaszek otrzewnej w wyniku zapalenia oraz nagła zmiana ciśnienia w jamie brzusznej.


------------------------------------------------------------
Objaw Goldflama – w badaniu fizykalnym wywoływany przez uderzanie pięści badającego w grzbiet drugiej rozwartej ręki, przyłożonej w okolicy kąta kręgosłupowo-żebrowego. Prawidłowe
wstrząsanie tej okolicy nie wywołuje bólu. Ostry ból stanowi dodatni objaw Goldflama i sugeruje istnienie kamicy nerkowej lub moczowodowej, stanów zapalnych nerek oraz zakrzepicy żyły nerkowej po stronie badanej.


------------------------------------------------------------
Objaw Chełmońskiego – objaw występujący w chorobach wątroby, polegający na występowaniu
bolesności w trakcie wstrząsania okolicy łuku żebrowego prawego. Zwykle badanie tego objawu polega na położeniu dłoni na łuku żebrowym prawym i następnie uderzeniu w dłoń pięścią drugiej ręki. W przypadku wystąpienia bólu uważa się objaw za dodatni i świadczy to o istnieniu procesu zapalnego pęcherzyka żółciowego, zwłaszcza w przebiegu kamicy żółciowej.


------------------------------------------------------------
Objaw Murphy’ego – objaw chorobowy służący do różnicowania bólu w okolicy podżebrowej prawej. Uważa się, że jest dodatni w przypadku kamicy pęcherzyka żółciowego, natomiast ujemny –
w przypadku zapalenia dróg żółciowych bądź ich kamicy. Badanie objawu wykonuje się w pozycji leżącej na wznak. Badający kładzie dłoni w okolicy podżebrowej prawej w linii środkowo-obojczykowej w lokalizacji pęcherzyka żółciowego i nakazuje pacjentowi wykonać głęboki wdech. Objaw uważa się za dodatni, jeśli badany przerwie wdech, co spowodowane jest bólem. W trakcie wdechu rozprężające się płuca oraz napinająca się przepona powodują ruch znajdującego się
poniżej wątroby oraz leżącego na jej dolnym brzegu pęcherzyka żółciowego, który, obniżając się przy wdechu, uderza w palce badającego, powodując w przypadku jego stanu zapalnego ból i odruchowe wstrzymanie oddechu.
------------------------------------------------------------
Objaw Jaworskiego – objaw charakterystyczny dla zapalenia wyrostka robaczkowego. Pacjent w pozycji leżącej podnosi kończynę dolną prawą do góry. Następnie badający naciska palcami dłoni
okolicę wyrostka robaczkowego, a pacjent jednocześnie opuszcza wyprostowaną w stawie kolanowym kończynę. Objaw uznaje się za dodatni, gdy w trakcie opuszczania kończyny pojawia się narastający ból.


------------------------------------------------------------
Objaw Rovsinga – objaw zapalenia wyrostka robaczkowego lub zapalenia otrzewnej. Badanie wykonuje się oburącz. Badający układa jedną dłoń w okolicę lewego dołu biodrowego prostopadle do okrężnicy zstępującej, a następnie wywiera swoją drugą dłonią równomierny ucisk na dłoń
wcześniej przyłożoną do skóry brzucha. Stopniowo przesuwa dłonie w kierunku antyperystaltycznym do lewego zgięcia okrężnicy. W wyniku badania dochodzi do wzrostu ciśnienia gazów w okrężnicy,
co rozciąga ścianę kątnicy i wyrostek robaczkowy. W przypadku zapalenia wyrostka robaczkowego wyzwoli to ból w prawym dolnym kwadrancie brzucha – dodatni objaw Rovsinga.

------------------------------------------------------------
Oddech Biota, oddech ataktyczny – określenie stosowane do określenia zupełnie niemiarowego trybu oddechowego. Okresy bezdechów (10 - 30 sekund) są przerywane zupełnie bezładnym rytmem oddechowym, poszczególne oddechy różnią się częstotliwością i głębokością. Występuje w schorzeniach i urazach ośrodkowego układu nerwowego obejmujących rdzeń przedłużony i znajdujący się w nim ośrodek oddechowy. Jest objawem poważnym i źle rokującym. Stosunkowo często występuje w stanach agonalnych i może przejść w bezdech.


------------------------------------------------------------
Wiotka klatka piersiowa - Powstaje w wyniku złamania co najmniej trzech sąsiednich żeber gdy każde z nich złamane jest co najmniej w dwóch miejscach. Wynikiem takich złamań jest powstanie fragmentu ściany klatki piersiowej który nie pozostaje w ciągłości z resztą jej rusztowania.
Wyróżnia się typ boczny lub przedni wiotkiej klatki piersiowej (wyłamanie mostka). W przypadku złamań tylnych części żeber silne mięśnie grzbietu zapobiegają powstaniu luźnego fragmentu ściany Wyłamany fragment u chorego oddychającego spontanicznie porusza się paradoksalnie w stosunku do reszty klatki piersiowej.

Siła potrzebna do spowodowania tego typu obrażeń powoduje również stłuczenie tkanki płuca leżącego pod wyłamanym fragmentem co dodatkowo przyczynia się do niedotlenienia. Istnieje duże ryzyko powstania odmy lub krwiaka opłucnej. W przypadku wyłamania dużego fragmentu ściany chory może mieć poważne zaburzenia oddychania i małą objętość oddechową a zatem będzie potrzebował wspomagania wentylacji i intubacji tchawicy.

Ból spowodowany złamaniami dodatkowo przyczynia się do pogorszenia wentylacji która jest już zaburzona przez paradoksalny oddech i stłuczenie płuca. Obmacując klatkę piersiową można wyczuć trzeszczenia w tkance podskórnej i nieprawidłowe ruchy ściany klatki piersiowej. Wiotką klatkę piersiową można rozpoznać podczas badania wstępnego. "


------------------------------------------------------------
Objaw Battle’a jest to objaw, który pojawia się w przypadku złamania w okolicy dołu środkowego podstawy czaszki. Objaw Battle’a polega na wystąpieniu krwiaka podskórnego umiejscowionego nad wyrostkiem sutkowatym (za małżowiną uszną). Objaw Battle’a przeważnie ujawnia się po kilku dniach od momentu urazu.

------------------------------------------------------------
Niedomykalność zastawki trójdzielnej - Nieprawidłowe cofanie się krwi z prawej komory do prawego przedsionka wskutek nieszczelności zastawki trójdzielnej. Objawy przedmiotowe: tętnienie znacznie poszerzonych żył szyjnych, objaw wątrobowo-szyjny; u chorych z dużą niedomykalnością występuje tętnienie naczyń na szyi i głowie, rzadziej tętnienie gałek ocznych; tętnienie prawej komory; tętnienie wątroby; w wadzie zaawansowanej uogólniony obrzęk tkanki podskórnej, wodobrzusze oraz sinożółtawe zabarwienie powłok; szmer holosystoliczny, którego głośność zwiększa się w czasie głębokiego wdechu oraz turkoczący szmer rozkurczowy (w dużej niedomykalności).


------------------------------------------------------------
Objaw Trosseau - u polega na przymusowym ustawieniu palców dłoni w kształt przypominający rękę położnika. Objaw ten możemy zaobserwować podczas wykonywania tzw. „próby tężyczkowej EMG”. Do badania tego używamy mankietu do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi, który zaciskamy na ramieniu pacjenta wywołując niedokrwienie przedramienia. Objawem Trousseau nazywamy dłoniowe zgięcie palców IV i V. Objaw ten może również występować samoistnie podczas napadu tężyczki jawnej. Tężyczka - Tężyczka jest zaburzeniem o bardzo różnorodnym obrazie chorobowym. Wiąże się z nadpobudliwością nerwowo-mięśniową, osłabioną koncentracją uwagi, zmęczeniem, uczuciem ciągłego zdenerwowania. Napad tężyczki może przebiegać pod postacią zespołu łagodnych objawów, jak drętwienie wokół ust oraz dystalnych części kończyn z hiperwentylacją, uczuciem braku tchu, kołataniem serca, zawrotami głowy oraz nudnościami, a także uczuciem wykręcania dłoni i stóp. Do poważniejszych objawów mogących wystąpić podczas napadu tężyczki zaliczamy uogólnione drgawki, utratę przytomności, kurcze mięśni, a do stanów zagrażających życiu skurcz mięśni krtani oraz zaburzenia rytmu serca. Tężyczka może być manifestacją wielu zaburzeń elektrolitowych, w tym hipokalcemii, hipomagnezemii, hipokaliemii, zasadowicy oraz zaburzeń gospodarki elektrolitowej powstałych w wyniku hiperwentylacji. Przyczyn powyżej wymienionych zaburzeń elektrolitowych jest wiele. Zaliczamy do nich między innymi nieprawidłowo zbilansowaną dietę, alkoholizm, choroby o podłożu endokrynologicznym oraz genetycznym, przyczyny jatrogenne,
jak terapia inhibitorami pompy protonowej oraz wiele, wiele innych. Tężyczka bywa zbyt późno rozpoznawana, a przez to niedostatecznie leczona, dlatego wymaga bliższego poznania.

Video („ręka położnika” po uciśnięciu ramienia przez 3 min mankietem sfigmomanometru napompowanym do 20 mm Hg powyżej ciśnienia skurczowego)


Video.2  (możliwość wywołania napadu tężyczkowego poprzez hiperwentylację.)

------------------------------------------------------------
Objaw Rossolimo (odruch Rossolimo, ang. Rossolimo's sign/reflex) – patologiczny objaw neurologiczny świadczący o uszkodzeniu układu piramidowego, polegający na podeszwowym zgięciu palców stopy w odpowiedzi na szybkie ich uderzenie. Jego znaczenie jest mniejsze niż objawu Babińskiego, który to może być nieraz jedynym i rozstrzygającym objawem sugerującym uszkodzenie układu piramidowego (drogi korowo-rdzeniowej)

------------------------------------------------------------
Rozedma podskórna (efekt ludzika michellin) W sytuacji kiedy wykonujesz badanie urazowe i jesteś na etapie badania szyi możliwe jest występowanie tzw rozedmy podskórnej - zjawiska które można porównać z obecnością pęcherzyków folii bąbelkowej. Może ono towarzyszyć np. odmie prężnej (maskuje wtedy objaw wypełnienia żył szyjnych ) Rozedma podskórna będzie wyczuwalna zarówno na klatce piersiowej jak i szyi, ale może także być wyczuwalna na kończynach górnych.

------------------------------------------------------------
Objaw Cullena (ang. Cullen's sign) – objaw ostrego zapalenia trzustki opisany w roku 1918 przez Thomasa Stephena Cullena, przejawiający się występowaniem brunatnosinych plam w okolicy pępka, będących ogniskami martwicy podskórnej tkanki tłuszczowej. Jest to objaw bardzo rzadki, w przypadku wystąpienia rokowniczo niepomyślny.

------------------------------------------------------------
Objaw Kehra – w przypadku pęknięcia śledziony wynaczyniona krew, gromadząc się pod przeponą może podrażniać dośrodkowe włókna nerwowe nerwu przeponowego, powodując ból ramienia lewego, nie jest to jednak objaw swoisty.

------------------------------------------------------------
Objaw Kussmaula - W prawidłowych warunkach wdech wywołuje obniżenie ciśnienia w klatce piersiowej, ułatwia napływ z żył głównych do prawego przedsionka i powoduje przemijające obniżenie wypełnienia żył szyjnych. Zjawisko odwrotne – przepełnianie się żył szyjnych podczas wdechu – nosi nazwę objawu Kussmaula. Objaw ten jest swoisty dla zaciskającego zapalenia osierdzia. Występuje także w niewydolności lub za-wale prawej komory i w masywnym zatorze tętnicy płucnej, lecz nie w tamponadzie serca.  Ważnym elementem oceny tętna żylnego jest bada-nie refluksu wątrobowo-szyjnego. Badanie przeprowadza się u pacjenta w pozycji leżącej, którego wcześniej prosi się o rozluźnienie mięśni brzucha przezpodciągnięcie kolan do góry. Na prawe podżebrze wywiera się długotrwały ucisk. W prawidłowych wa-runkach wypełnienie żył nie ulega zmianie lub obserwujemy przemijający, trwający 5–10 s niewielki wzrost ciśnienia żylnego. Nieprawidłowa odpowiedź polega na trwałym wzroście ciśnienia, utrzymującym się tak długo, jak wywierany jest ucisk. Objaw ten wskazuje na prawokomorową niewydolność serca lub zaciskające zapalenie osierdzia.

------------------------------------------------------------
Objaw Markle'a Jeden z objawów klinicznych sugerujących obecność zapalenia otrzewnej. Potwierdzeniem jest ból jamy brzusznej (objaw dodatni) wywołany wstrząśnieniem tułowia, np. przy podskoku; szybkim opadaniu na pięty po staniu na palcach stóp; delikatnym wstrząśnieniu okolicy lędźwiowej leżącego pacjenta. Uważany jest za równoznaczny z objawem Blumberga.


9 komentarzy:

 1. Używa się pojęcia rozedma podskórna czy odma podskórna?

  OdpowiedzUsuń
 2. Rozedma ponieważ tkanka podskórna nie jest jama ciała, a odma to występowanie gazu w jamie ciała :)

  OdpowiedzUsuń
 3. Skóra charakterystycznie trzeszczy jak celofan

  OdpowiedzUsuń
 4. Niestety,miałam przypadki gdy oddziałowa pewnych szpitali, w których już nie pracuję pytał mnie co robię, gdy gadałam te objawy szukając się w czoło....a to absolutna podstawa

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. też tak miałaś? ze mnie pielegniarki sie smiały i pytały co robie albo mówiły kardiowersja w sor? na szczescie teraz musza miec tytuł pielegniarki systemu czyli skonczone wszystkie kursy zeby w ogóle pracowac w sor i pogotowiu i zeby szkolic ratownika systemu, a ratownik moze byc koordynatorem oddziału

   Usuń
  2. hehehehe nic sie nie zmieniło przez tyle lat ugh...

   Usuń
 5. Ciekawy post i przydatne informacje :)

  Tłumaczenia medyczne cennik, warto się zapoznać z nim tutaj https://reddotranslations.pl/specjalizacje-tlumaczen/tlumaczenia-medyczne

  Rzeczowa i fachowa pomoc. Tłumaczenia medyczne nie należą do łatwych.

  Polecam!

  Będę zaglądać tutaj częściej.

  OdpowiedzUsuń
 6. Bardzo interesujący wpis, ja z kolei interesuje się bankowością i trafiłem ostatnio na bloga https://najlepszekonta.com/konto-bankowe-przez-internet-od-zaraz/ który mogę Wam polecić, są tam opisane bardzo ciekawe rzeczy.

  OdpowiedzUsuń