Translate site

czwartek, 1 grudnia 2016

Postępowanie w niedrożności dróg oddechowych u dzieci spowodowanej ciałem obcym.

Zarówno uderzenia w okolicę międzyłopatkową, uciśnięcia klatki piersiowej, jak i uciśnięcia nadbrzusza powodują wzrost ciśnienia w klatce piersiowej i mogą spowodować usunięcie ciała obcego z dróg oddechowych.

W połowie przypadków aby usunąć przyczynę niedrożności trzeba użyć więcej niż jednej techniki. Nie ma danych wskazujących na to który sposób powinien być użyty jako pierwszy ani w jakim porządku te techniki powinny być stosowane. Jeśli jedna jest nieskuteczna trzeba spróbować zamiennie innych aż do momentu usunięcia ciała obcego.

W porównaniu z algorytmem stosowanym u dorosłych najbardziej znaczącą różnicą jest to iż u niemowląt (poniżej 1 roku życia) nie powinni się wykonywać uciśnięć nadbrzusza. Chociaż uciśnięcia nadbrzusza powodują urazy w każdej grupie pacjentów, ryzyko jest szczególnie wysokie w rupie niemowląt i bardzo małych dzieci. Spowodowane jest to poziomym ułożeniem żeber w wyniku czego narządy górnego piętra jamy brzusznej są bardziej narażone na urazy. Z tego powodu wytyczne dotyczące postępowania w przypadku obecności ciała obcego w drogach oddechowych są różne u niemowląt i u dzieci.

                                   fot. Picture taken Oct 28, 2015. REUTERS/Giorgos Moutafis

Rozpoznanie obecności ciała obcego w drogach oddechowych.

Gdy ciało obce dostanie się do dróg oddechowych dziecko natychmiast zareaguje kaszlem próbując je usunąć. Spontaniczny kaszel jest prawdopodobnie bardziej efektywny i bezpieczniejszy niż jakikolwiek rękoczyn wykonany przez ratownika.

Jeżeli dziecko nie kaszle lub kaszel jest nieskuteczny a ciało obce całkowicie blokuje drogi oddechowe szybko może to doprowadzić do uduszenia dziecka. Dlatego podjęcie interwencji mających na celu usunięcia ciała obcego jest konieczne tylko wtedy kiedy kaszel staje się nieefektywny. Działania te należy wykonywać w sposób szybki i kompetentny. 

Do większość przypadków zadławienia u niemowląt i dzieci dochodzi podczas zabawy lub posiłków w obecności opiekunów a zatem większość tych wypadków zdarza się przy świadkach i interwencje są podjęte kiedy dziecko jest przytomne.

Niedrożność  dróg oddechowych spowodowana ciałem obcym charakteryzuje się nagłym początkiem zaburzeń oddychania z kaszlem, dławieniem się lub świstem wdechowym. Podobne objawy mogą towarzyszyć innym przyczynom niedrożności dróg oddechowych, takim jak zapalenie nagłośni lub krtani, w tych wypadkach jednak postępowanie jest odmienne.

Zadławienie podejrzewamy wtedy kiedy początek jest nagły i brak innych objawów choroby w wywiadzie mogą pojawiać się wskazówki alarmujące ratowników np posiłek lub zabawa małymi przedmiotami bezpośrednio poprzedzające wystąpienie objawów.1. Bezpieczeństwo i wezwanie pomocy.

Postępowanie powinno odbywać się zgodnie z zasadą wyrządzenia szkody tzn jeżeli dziecko oddycha i kaszle nawet z trudem zachęcaj je do tych spontanicznych wysiłków. W takich okolicznościach nie podejmuj interwencji ponieważ może to doprowadzić do przemieszczania się ciała obcego nasilenia problemów np spowodować całkowitą niedrożność dróg oddechowych.

- Jeśli dziecko kaszle efektywnie żadne dodatkowe działania nie są potrzebne. Zachęcaj je do kaszlu i nieustanie obserwuj stan dziecka

- Jeśli kaszel jest lub staje się nieefektywny natychmiast zawołaj o pomoc (999/112) i oceń stan świadomości dziecka.

2. Niedrożność dróg oddechowych spowodowana ciałem obcym u przytomnego dziecka.

- jeśli dziecko jest nadal przytomne ale nie kaszle lub kaszel jest nieefektywny wykonaj uderzenia w okolicę międzyłopatkową.

- jeśli uderzenia w okolicę międzyłopatkową są nieskuteczne wykonaj uciśnięcia klatki piersiowej u niemowląt lub uciśnięcia nadbrzusza u dzieci. Zabiegi te powodują wytworzenie "sztucznego kaszlu" zwiększają ciśnienie wewnątrz klatki piersiowej i powodują usunięcie ciała obcego z organizmu.

Uderzenia w okolicę międzyłopatkową u niemowląt (poniżej 1 roku życia)- ułóż dziecko na brzuchu głową w dół tak aby do usunięcia ciała obcego wykorzystać siłę grawitacji.

- siedzący lub klęczący ratownik powinien być w stanie bezpiecznie podtrzymywać dziecko na swoim kolanie

- podtrzymuj głowę niemowlęcia układając kciuk jednej ręki na kącie żuchwy z jednej strony a jeden lub dwa palce tej samej ręki w na kącie żuchwy po drugiej stronie.

- nie uciskaj na miękkie tkanki pod żuchwą bo może to nasilić niedrożność dróg oddechowych

- wykonaj do pięciu mocnych uderzeń nadgarstkiem drugiej ręki w plecy w okolicę międzyłopatkową.

Uderzenia w okolicę międzyłopatkową u dzieci powyżej 1 roku życia. - uderzenia w okolicę międzyłopatkową są skuteczniejsze jeśli dziecko będzie ułożone głową w dół

- małe dziecko podobnie jak niemowlę może być ułożone w poprzek ud ratownika

- jeśli to nie jest możłiwe utrzymuj dziecko nachylone do przodu i wykonaj od tyły uderzenia w okolicę międzyłopatkową.

Jeśli uderzenia w okolice międzyłopatkową nie doprowadziły do usunięcia ciała obcego a dziecko jest nadal przytomne wykonaj u niemowląt uciśnięcia klatki piersiowej a u dzieci uciśnięcia nadbrzusza. Nie wykonuj uciśnięć nadbrzusza u niemowląt. !

Uciśnięcia klatki piersiowej u niemowląt (poniżej 1 roku życia)- obróć dziecko na wznak z głową skierowaną w dół aby to bezpiecznie wykonać połóż dziecko na wolnym przedramieniu i obejmij ręką jego potylice

- podtrzymuj dziecko na przedramieniu opartym w dół lub poprzek twojego uda

- wyznacz miejsce jak do uciskania klatki piersiowej (dolna połowa mostka na szerokość około jednego palca powyżej wyrostka mieczykowatego)

- wykonaj 5 uciśnięć klatki piersiowej podobnie jak podczas RKO ale gwałtowniej i z mniejszą częstotliwością.

Uciśnięcia nadbrzusza u dzieci powyżej 1 roku życia.- stań lub uklęknij za dzieckiem obejmij jego tułów unieść swoje ramiona pod ramionami dziecka

- zaciśniętą pięść ułóż pomiędzy pępkiem a wyrostkiem mieczykowatym

- chwyć zaciśniętą pięść drugą ręką i mocno pociągnij ręce do siebie i ku górze

- powtórz tę czynność do 5 razy

-  upewnij się że nie uciskasz wyrostka mieczykowatego lub dolnych żeber do może to doprowadzić do urazu jamy brzusznej.

Po wykonaniu uciśnięć klatki piersiowej lub nadbrzusza należy ponownie ocenić stan dziecka. Jeśli przedmiot nie został usunięty i poszkodowany jest wciąż przytomny konieczne jest wykonywanie sekwencji uderzeń w okolicę międzyłopatkową i uciśnięć klatki piersiowej u niemowląt (dziecko poniżej 1 roku życia) lub uciśnięć nadbrzusza u dzieci. (dziecko powyżej 1 roku życia). Należy zadzwonić (999/112) lub wysłać kogoś po pomoc jeśli ona jeszcze nie dotarła. Na tym etapie działać dziecka nie należy zostawiać samego.

Jeśli przedmiot został usunięty należy ocenić stan kliniczny dziecka. Istnieje możliwość że fragmenty ciała obcego mogą pozostać w drogach oddechowych i spowodować powikłania. W razie jakichkolwiek wątpliwości konieczne jest zasięgnięcie porady medycznej. Uciśnięcia nadbrzusza mogą spowodować powstanie obrażeń wewnętrznych dlatego każdy poszkodowany leczony w ten sposób powinien być zbadany przez lekarza.

3. Niedrożność dróg oddechowych spowodowana ciałem obcym u nieprzytomnego dziecka.

Jeśli dziecko z niedrożnością dróg oddechowych spowodowaną ciałem obcym jest nieprzytomne lub traci przytomność należy położyć je na twardej, płaskiej powierzchni. Następnie należy dzwonić (999/112) lub wysłać kogoś po pomoc jeżeli ta nadal nie dotarła. Na tym etapie działań nie należy zostawiać dziecka samego.

Powinno się postępować w następujący sposób:

Udrożnienie dróg oddechowych

Otwórz usta dziecka i poszukaj widocznych ciał obcych. Jeśli widzisz jakiekolwiek podejmij jednorazową próbę usunięcia poprzez wygarnięcie palcem. Nie usuwaj nic na ślepo ani nie powtarzaj próby wygarnięcia gdyż może to spowodować wepchnięcie ciała obcego głębiej do gardła i być przyczyną urazu.


                                                           Powyżej 1 roku życia.

                                               

Oddechy ratownicze

Udrożnij drogi oddechowe poprzez odchylenie głowy i wysunięcie żuchwy a następnie podejmij próbę wykonania 5 oddechów ratowniczych. Oceń efektywność każdego oddechu, jeśli nie spowoduje on uniesienia się klatki piersiowej zmień pozycję głowy przed wykonaniem następnej próby.
Uciskanie klatki piersiowej i RKO

- podejmij 5 prób wykonania oddechów ratowniczych jeżeli nie spowodują one żadnej reakcji (poruszanie się, kaszel, spontaniczny oddech) przejdź do uciśnięć klatki piersiowej bez uprzedniej oceny krążenia

- postępuj zgodnie z algorytmem BLS dla jednego ratownika przez około minutę lub 5 cykli po 15 uciśnięć i 2 oddechy zanim wezwiesz pogotowie (jeśli nikt tego nie zrobił wcześniej)- kiedy udrażniasz drogi oddechowe w celu wykonania kolejnych oddechów ratowniczych skontroluj jamę ustną czy nie widać tam ciała obcego.

- jeśli widzisz ciało obce podejmij próbę usunięcia poprzez jednokrotne wygarnięcie palcem

- jeśli wydaję się że przyczyną niedrożności została usunięta, udrożnij drogi oddechowe i sprawdź czy dziecko oddycha w sposób opisany wyżej, jeżeli dziecko nadal nie oddycha wykonaj oddechy ratownicze.

- Jeśli dziecko zaczyna odzyskiwać przytomność i wykonywać spontaniczne efektywne oddechy ułóż je w pozycji bezpiecznej i obserwuj oddychanie oraz stan świadomości do czasu przybycia pogotowia ratunkowego.źródło: ERC 2015, PALS

poniedziałek, 28 listopada 2016

Lista Objawów przydatnych w badaniu pacjenta przez Ratownika Medycznego.Objaw Babińskiego – ocena polega na drażnieniu bocznej powierzchni podeszwy stopy i w poprzek poduszki stopy (w kierunku palucha). Objaw będzie dodatni, gdy paluch stopy zgina się grzbietowo, a pozostałe palce przybierają wachlarzowate rozłożenie.


------------------------------------------------------------
Objaw Brudzińskiego – objaw oponowy; występuje jako objaw karkowy i łonowy. Badany jest poprzez przygięcie karku w kierunku mostka lub uciśnięcie spojenia łonowego. Objaw będzie dodatni, jeżeli wystąpi zgięcie kończyn dolnych.


------------------------------------------------------------
Próba Romberga – pacjent stoi wyprostowany ze złączonymi stopami oraz z rękoma opuszczonymi wzdłuż ciała przy oczach otwartych oraz zamkniętych. Próba będzie dodatnia, gdy u pacjenta pojawią się zaburzenia równowagi. Mogą być obecne zarówno przy otwartych, jak i zamkniętych oczach.


------------------------------------------------------------
Triada Cushinga – zespół objawów towarzyszących wzmożonemu ciśnieniu śródczaszkowemu; w skład triady wchodzą: bradykardia, nieregularny oddech, wzrost ciśnienia tętniczego.

------------------------------------------------------------
Objaw Kerniga – objaw oponowy; badany poprzez zgięcie kończyny dolnej w stawach biodrowym i kolanowym, następnie badający próbuje wyprostować kończynę w stawie kolanowym. Objaw ten jest dodatni podczas wystąpienia oporu podczas badania.


------------------------------------------------------------
Objaw Laseque’a – charakterystyczny dla rwy kulszowej. Oceniając objaw Laseque’a, należy pacjenta położyć płasko na plecach, a następnie badający podnosi kończynę dolną wyprostowaną w kolanie. Objaw będzie dodatni, gdy podczas
prostowania pojawi się ból.------------------------------------------------------------

Objaw Blumberga – objaw stwierdzany w badaniu przedmiotowym u chorych z ostrym zapaleniem
otrzewnej. Objaw charakteryzuje się brakiem bolesności lub słabo nasiloną bolesnością podczas delikatnego i powolnego wpuklania powłok brzusznych, z charakterystycznym wywołaniem ostrego, silnego bólu w momencie gwałtownego zwolnienia ucisku. Mechanizm patofizjologiczny objawu to bolesne rozklejanie się blaszek otrzewnej w wyniku zapalenia oraz nagła zmiana ciśnienia w jamie brzusznej.


------------------------------------------------------------
Objaw Goldflama – w badaniu fizykalnym wywoływany przez uderzanie pięści badającego w grzbiet drugiej rozwartej ręki, przyłożonej w okolicy kąta kręgosłupowo-żebrowego. Prawidłowe
wstrząsanie tej okolicy nie wywołuje bólu. Ostry ból stanowi dodatni objaw Goldflama i sugeruje istnienie kamicy nerkowej lub moczowodowej, stanów zapalnych nerek oraz zakrzepicy żyły nerkowej po stronie badanej.


------------------------------------------------------------
Objaw Chełmońskiego – objaw występujący w chorobach wątroby, polegający na występowaniu
bolesności w trakcie wstrząsania okolicy łuku żebrowego prawego. Zwykle badanie tego objawu polega na położeniu dłoni na łuku żebrowym prawym i następnie uderzeniu w dłoń pięścią drugiej ręki. W przypadku wystąpienia bólu uważa się objaw za dodatni i świadczy to o istnieniu procesu zapalnego pęcherzyka żółciowego, zwłaszcza w przebiegu kamicy żółciowej.


------------------------------------------------------------
Objaw Murphy’ego – objaw chorobowy służący do różnicowania bólu w okolicy podżebrowej prawej. Uważa się, że jest dodatni w przypadku kamicy pęcherzyka żółciowego, natomiast ujemny –
w przypadku zapalenia dróg żółciowych bądź ich kamicy. Badanie objawu wykonuje się w pozycji leżącej na wznak. Badający kładzie dłoni w okolicy podżebrowej prawej w linii środkowo-obojczykowej w lokalizacji pęcherzyka żółciowego i nakazuje pacjentowi wykonać głęboki wdech. Objaw uważa się za dodatni, jeśli badany przerwie wdech, co spowodowane jest bólem. W trakcie wdechu rozprężające się płuca oraz napinająca się przepona powodują ruch znajdującego się
poniżej wątroby oraz leżącego na jej dolnym brzegu pęcherzyka żółciowego, który, obniżając się przy wdechu, uderza w palce badającego, powodując w przypadku jego stanu zapalnego ból i odruchowe wstrzymanie oddechu.
------------------------------------------------------------
Objaw Jaworskiego – objaw charakterystyczny dla zapalenia wyrostka robaczkowego. Pacjent w pozycji leżącej podnosi kończynę dolną prawą do góry. Następnie badający naciska palcami dłoni
okolicę wyrostka robaczkowego, a pacjent jednocześnie opuszcza wyprostowaną w stawie kolanowym kończynę. Objaw uznaje się za dodatni, gdy w trakcie opuszczania kończyny pojawia się narastający ból.


------------------------------------------------------------
Objaw Rovsinga – objaw zapalenia wyrostka robaczkowego lub zapalenia otrzewnej. Badanie wykonuje się oburącz. Badający układa jedną dłoń w okolicę lewego dołu biodrowego prostopadle do okrężnicy zstępującej, a następnie wywiera swoją drugą dłonią równomierny ucisk na dłoń
wcześniej przyłożoną do skóry brzucha. Stopniowo przesuwa dłonie w kierunku antyperystaltycznym do lewego zgięcia okrężnicy. W wyniku badania dochodzi do wzrostu ciśnienia gazów w okrężnicy,
co rozciąga ścianę kątnicy i wyrostek robaczkowy. W przypadku zapalenia wyrostka robaczkowego wyzwoli to ból w prawym dolnym kwadrancie brzucha – dodatni objaw Rovsinga.

------------------------------------------------------------
Oddech Biota, oddech ataktyczny – określenie stosowane do określenia zupełnie niemiarowego trybu oddechowego. Okresy bezdechów (10 - 30 sekund) są przerywane zupełnie bezładnym rytmem oddechowym, poszczególne oddechy różnią się częstotliwością i głębokością. Występuje w schorzeniach i urazach ośrodkowego układu nerwowego obejmujących rdzeń przedłużony i znajdujący się w nim ośrodek oddechowy. Jest objawem poważnym i źle rokującym. Stosunkowo często występuje w stanach agonalnych i może przejść w bezdech.


------------------------------------------------------------
Wiotka klatka piersiowa - Powstaje w wyniku złamania co najmniej trzech sąsiednich żeber gdy każde z nich złamane jest co najmniej w dwóch miejscach. Wynikiem takich złamań jest powstanie fragmentu ściany klatki piersiowej który nie pozostaje w ciągłości z resztą jej rusztowania.
Wyróżnia się typ boczny lub przedni wiotkiej klatki piersiowej (wyłamanie mostka). W przypadku złamań tylnych części żeber silne mięśnie grzbietu zapobiegają powstaniu luźnego fragmentu ściany Wyłamany fragment u chorego oddychającego spontanicznie porusza się paradoksalnie w stosunku do reszty klatki piersiowej.

Siła potrzebna do spowodowania tego typu obrażeń powoduje również stłuczenie tkanki płuca leżącego pod wyłamanym fragmentem co dodatkowo przyczynia się do niedotlenienia. Istnieje duże ryzyko powstania odmy lub krwiaka opłucnej. W przypadku wyłamania dużego fragmentu ściany chory może mieć poważne zaburzenia oddychania i małą objętość oddechową a zatem będzie potrzebował wspomagania wentylacji i intubacji tchawicy.

Ból spowodowany złamaniami dodatkowo przyczynia się do pogorszenia wentylacji która jest już zaburzona przez paradoksalny oddech i stłuczenie płuca. Obmacując klatkę piersiową można wyczuć trzeszczenia w tkance podskórnej i nieprawidłowe ruchy ściany klatki piersiowej. Wiotką klatkę piersiową można rozpoznać podczas badania wstępnego. "


------------------------------------------------------------
Objaw Battle’a jest to objaw, który pojawia się w przypadku złamania w okolicy dołu środkowego podstawy czaszki. Objaw Battle’a polega na wystąpieniu krwiaka podskórnego umiejscowionego nad wyrostkiem sutkowatym (za małżowiną uszną). Objaw Battle’a przeważnie ujawnia się po kilku dniach od momentu urazu.

------------------------------------------------------------
Niedomykalność zastawki trójdzielnej - Nieprawidłowe cofanie się krwi z prawej komory do prawego przedsionka wskutek nieszczelności zastawki trójdzielnej. Objawy przedmiotowe: tętnienie znacznie poszerzonych żył szyjnych, objaw wątrobowo-szyjny; u chorych z dużą niedomykalnością występuje tętnienie naczyń na szyi i głowie, rzadziej tętnienie gałek ocznych; tętnienie prawej komory; tętnienie wątroby; w wadzie zaawansowanej uogólniony obrzęk tkanki podskórnej, wodobrzusze oraz sinożółtawe zabarwienie powłok; szmer holosystoliczny, którego głośność zwiększa się w czasie głębokiego wdechu oraz turkoczący szmer rozkurczowy (w dużej niedomykalności).


------------------------------------------------------------
Objaw Trosseau - u polega na przymusowym ustawieniu palców dłoni w kształt przypominający rękę położnika. Objaw ten możemy zaobserwować podczas wykonywania tzw. „próby tężyczkowej EMG”. Do badania tego używamy mankietu do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi, który zaciskamy na ramieniu pacjenta wywołując niedokrwienie przedramienia. Objawem Trousseau nazywamy dłoniowe zgięcie palców IV i V. Objaw ten może również występować samoistnie podczas napadu tężyczki jawnej. Tężyczka - Tężyczka jest zaburzeniem o bardzo różnorodnym obrazie chorobowym. Wiąże się z nadpobudliwością nerwowo-mięśniową, osłabioną koncentracją uwagi, zmęczeniem, uczuciem ciągłego zdenerwowania. Napad tężyczki może przebiegać pod postacią zespołu łagodnych objawów, jak drętwienie wokół ust oraz dystalnych części kończyn z hiperwentylacją, uczuciem braku tchu, kołataniem serca, zawrotami głowy oraz nudnościami, a także uczuciem wykręcania dłoni i stóp. Do poważniejszych objawów mogących wystąpić podczas napadu tężyczki zaliczamy uogólnione drgawki, utratę przytomności, kurcze mięśni, a do stanów zagrażających życiu skurcz mięśni krtani oraz zaburzenia rytmu serca. Tężyczka może być manifestacją wielu zaburzeń elektrolitowych, w tym hipokalcemii, hipomagnezemii, hipokaliemii, zasadowicy oraz zaburzeń gospodarki elektrolitowej powstałych w wyniku hiperwentylacji. Przyczyn powyżej wymienionych zaburzeń elektrolitowych jest wiele. Zaliczamy do nich między innymi nieprawidłowo zbilansowaną dietę, alkoholizm, choroby o podłożu endokrynologicznym oraz genetycznym, przyczyny jatrogenne,
jak terapia inhibitorami pompy protonowej oraz wiele, wiele innych. Tężyczka bywa zbyt późno rozpoznawana, a przez to niedostatecznie leczona, dlatego wymaga bliższego poznania.

Video („ręka położnika” po uciśnięciu ramienia przez 3 min mankietem sfigmomanometru napompowanym do 20 mm Hg powyżej ciśnienia skurczowego)


Video.2  (możliwość wywołania napadu tężyczkowego poprzez hiperwentylację.)

------------------------------------------------------------
Objaw Rossolimo (odruch Rossolimo, ang. Rossolimo's sign/reflex) – patologiczny objaw neurologiczny świadczący o uszkodzeniu układu piramidowego, polegający na podeszwowym zgięciu palców stopy w odpowiedzi na szybkie ich uderzenie. Jego znaczenie jest mniejsze niż objawu Babińskiego, który to może być nieraz jedynym i rozstrzygającym objawem sugerującym uszkodzenie układu piramidowego (drogi korowo-rdzeniowej)

------------------------------------------------------------
Rozedma podskórna (efekt ludzika michellin) W sytuacji kiedy wykonujesz badanie urazowe i jesteś na etapie badania szyi możliwe jest występowanie tzw rozedmy podskórnej - zjawiska które można porównać z obecnością pęcherzyków folii bąbelkowej. Może ono towarzyszyć np. odmie prężnej (maskuje wtedy objaw wypełnienia żył szyjnych ) Rozedma podskórna będzie wyczuwalna zarówno na klatce piersiowej jak i szyi, ale może także być wyczuwalna na kończynach górnych.

------------------------------------------------------------
Objaw Cullena (ang. Cullen's sign) – objaw ostrego zapalenia trzustki opisany w roku 1918 przez Thomasa Stephena Cullena, przejawiający się występowaniem brunatnosinych plam w okolicy pępka, będących ogniskami martwicy podskórnej tkanki tłuszczowej. Jest to objaw bardzo rzadki, w przypadku wystąpienia rokowniczo niepomyślny.

------------------------------------------------------------
Objaw Kehra – w przypadku pęknięcia śledziony wynaczyniona krew, gromadząc się pod przeponą może podrażniać dośrodkowe włókna nerwowe nerwu przeponowego, powodując ból ramienia lewego, nie jest to jednak objaw swoisty.

------------------------------------------------------------
Objaw Kussmaula - W prawidłowych warunkach wdech wywołuje obniżenie ciśnienia w klatce piersiowej, ułatwia napływ z żył głównych do prawego przedsionka i powoduje przemijające obniżenie wypełnienia żył szyjnych. Zjawisko odwrotne – przepełnianie się żył szyjnych podczas wdechu – nosi nazwę objawu Kussmaula. Objaw ten jest swoisty dla zaciskającego zapalenia osierdzia. Występuje także w niewydolności lub za-wale prawej komory i w masywnym zatorze tętnicy płucnej, lecz nie w tamponadzie serca.  Ważnym elementem oceny tętna żylnego jest bada-nie refluksu wątrobowo-szyjnego. Badanie przeprowadza się u pacjenta w pozycji leżącej, którego wcześniej prosi się o rozluźnienie mięśni brzucha przezpodciągnięcie kolan do góry. Na prawe podżebrze wywiera się długotrwały ucisk. W prawidłowych wa-runkach wypełnienie żył nie ulega zmianie lub obserwujemy przemijający, trwający 5–10 s niewielki wzrost ciśnienia żylnego. Nieprawidłowa odpowiedź polega na trwałym wzroście ciśnienia, utrzymującym się tak długo, jak wywierany jest ucisk. Objaw ten wskazuje na prawokomorową niewydolność serca lub zaciskające zapalenie osierdzia.

------------------------------------------------------------
Objaw Markle'a Jeden z objawów klinicznych sugerujących obecność zapalenia otrzewnej. Potwierdzeniem jest ból jamy brzusznej (objaw dodatni) wywołany wstrząśnieniem tułowia, np. przy podskoku; szybkim opadaniu na pięty po staniu na palcach stóp; delikatnym wstrząśnieniu okolicy lędźwiowej leżącego pacjenta. Uważany jest za równoznaczny z objawem Blumberga.


czwartek, 24 listopada 2016

Zastanawiałeś się kiedyś jak wyglądałby świat bez ratowników medycznych ? NIE ? zobacz i się przekonaj !

 Kampania  społeczna „Imagine a world without paramedics” od pewnego czasu jest prowadzona na szeroką skalę w Kanadzie. Jako Ratownik Medyczny ale też jako pacjent życzył bym sobie aby w naszym kraju było coraz większe zainteresowanie zawodem Ratownika Medycznego - który często jest niedoceniany.Filmy kampanii zdecydowanie wymowne !
A teraz wyobraź sobie że nie ma kto Ci tego ratunku udzielić... 

Nie mogę też walczyć o życie twoje w momencie gdy zagrożone jest moje...Agresja wobec Ratowników Medycznych Filmy: